Oceaan ontmoetingen

Algemene voorwaarden en privacybeleid van Ocean Encounters

De algemene voorwaarden en het privacybeleid voor gegevens worden uitgegeven door Gifts Encounters N.V. met handelsnaam Ocean Encounters Curaçao en Vacation Encounters LLC ("wij") en zijn gericht aan individuen met wie wij in contact treden, waaronder individuele klanten, tussenpersonen, boekingsagenten, verkopers, werknemers en andere ontvangers van onze diensten (tezamen, "u"). 

Dit beleid beschrijft onze algemene voorwaarden en hoe wij persoonlijke informatie die u verstrekt, namens u wordt verstrekt of door ons wordt verzameld, verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken. Wij zijn onderworpen aan de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving die in Curaçao van toepassing kan zijn. Dit beleid moet niet worden gezien als een aanvulling op dergelijke lokale privacywetgeving en zal onze verplichtingen onder de toepasselijke lokale privacywetgeving niet wijzigen of verminderen. Voor zover dit beleid in strijd is met bepalingen van lokale privacywetgeving, prevaleert die lokale privacywetgeving boven dit beleid.

Dit beleid kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken, onder meer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving te weerspiegelen.

Gelieve er rekening mee te houden dat de originele Engelse versie in andere talen kan zijn vertaald. De enige wettelijk aanvaarde versie blijft de originele Engelse versie; en niet de op het web vertaalde versie(s).

1. Uw toestemming
Door gebruik te maken van onze site en producten & diensten, alsmede van vacatures, stemt u volledig in met onze algemene voorwaarden en ons beleid inzake gegevensbescherming.

2. Reserveringen
Reserveringen worden bevestigd bij volledige betaling. Toeslag van 5% op het verschuldigde bedrag indien de voorreserveringen met een creditcard worden betaald. Kosten voor betalingen per bankoverschrijving zijn voor de afzender.
Wij raden u aan zich van tevoren aan te melden, aangezien plaatsen niet kunnen worden gegarandeerd.
Pakketten zijn exclusief speciale trips, add-ons, duikuitrusting (met uitzondering van tank en gewichten voor bootduikpakketten), nitrox vullingen, duikverzekering.
Bootduikpakketten zijn inclusief tank en lood en onbeperkt lucht vanaf de wal.
Cursussen zijn inclusief duikuitrusting, brevet en alle cursusmaterialen.

3. Annuleringen
Wij bieden gratis herplanning tot 12 maanden na de datum van uw huidige reservering.
Annuleren kan tot 24 uur van tevoren zonder kosten, met uitzondering van kosten van derden zoals 1) e-learning & 2) (internationale) bank- en administratiekosten in geval van vooruitbetaling. Voor dit laatste worden 10% kosten in mindering gebracht. Voor annuleringen binnen 24 uur wordt een bedrag van 25% in rekening gebracht met uitzondering van de Dolphin Dives. No Shows en Dolfijn Duiken binnen 24 uur zullen het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

FIT boekingen via derde tussenpersoon/touroperator worden niet terugbetaald indien wijzigingen optreden op de dag van aankomst of daarna. Voor groepsboekingen en slaap & duik boekingen, kunnen de voorwaarden variëren, afhankelijk van o.a. de tussenpersoon, touroperator, reisleider, hotel, resort etc. en kunnen op verzoek worden verstrekt indien deze niet direct bij de boeking zijn ontvangen.

4. Check-in

Elektronische vrijstelling
Het invullen van een elektronische afstandsverklaring maakt deel uit van de check-in procedure. Mocht u en/of uw groep geen (aangepaste) link hebben ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met [email protected] om de link te versturen. In de winkel zijn beperkte apparaten beschikbaar om de afstandsverklaring in te vullen. In uitzonderlijke gevallen zijn er ook papieren verklaringen van afstand.

Wat mee te nemen
Check-in verplicht met uw brevetpas, ID en Credit Card (autorisatie/borg vereist; zie borgbeleid in winkel).

Check-in tijden
Gelieve de vertrektijden van onze trips te controleren met de faciliteit van waaruit u uw activiteit(en) onderneemt. Ons duikcentrum is geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De ochtendactiviteiten beginnen om 8.30 uur; de middagactiviteiten om 14.00 uur. Check in wanneer het U schikt met Uw brevetpas, ID en Credit Card; bij voorkeur op de dag van aankomst of in ieder geval om 8 uur 's morgens op Uw eerste duikdag. Indien u niet ten minste 20 minuten voor vertrek aanwezig bent, kunt u uw plaats verliezen.

5. Laatste duik meer dan 18 maanden geleden
Als je in de laatste 18 maanden voor je duikreis niet hebt gedoken, is een opfriscursus of PADI ReActivate-cursus vereist voordat je gaat duiken. Indien langer dan 10 jaar, is een resort brevet of open water cursus vereist.

6. Verhuur van uitrusting
Er wordt een borgsom ingehouden totdat de gehuurde uitrusting is teruggebracht, gespoeld en in dezelfde staat als waarin u ze oorspronkelijk bij ons heeft gehuurd. De uitrusting zal op uw rekening in rekening worden gebracht voor elke dag dat deze in uw bezit is. Het spoelen van ademautomaten zonder stofkapjes zal resulteren in $10 schoonmaakkosten. Verloren of ontbrekende gewichten worden in rekening gebracht tegen $5.50 per pond. Verloren of ontbrekende uitrusting wordt in rekening gebracht tegen (nieuwe) vervangingskosten.

7. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de externe instructeur
Wanneer u tijdens uw reis cursussen geeft op het terrein van Ocean Encounters Curaçao en/of op de boten van Ocean Encounters Curaçao en/of gebruik maakt van de uitrusting van Ocean Encounters Curaçao, bent u verplicht Ocean Encounter hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Het is verplicht om het vereiste bewijs van verzekering - met Ocean Encounters Curaçao op de polis - te overleggen voor de duur van uw verblijf. Ocean Encounters Curaçao aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor zaken die verband houden met duikopleidingen & certificeringen; persoonlijk letsel, schade aan of verlies van eigendommen, onrechtmatig overlijden of andere schade als gevolg van cursussen die worden gegeven door externe (niet-Ocean Encounters Curaçao) instructeurs van groepen waar de deelnemers zich op eigen rekening bij hebben aangesloten.

8. Betalingsmogelijkheden
Wij accepteren Amerikaanse dollars, Nederlandse Antilliaanse guldens, debet- en creditcards.

9. Persoonlijke gegevens
De categorieën van persoonsgegevens over u die wij kunnen verwerken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, zijn de volgende:

 • Persoonsgegevens: naam/namen; geboortedatum; leeftijd; id; foto's; afbeeldingen.
 • Contactgegevens: telefoonnummer; emailadres; fax; lokale accommodatiedetails.
 • Gegevens duikopleiding: brevetniveau, brevetbureau, aantal duiken.
 • Gegevens over werknemers: opleidingsniveau, gevolgde opleiding, vroegere werkgevers en werkervaring.
 • Financiële gegevens: bedrijfsnaam; factuuradres; bankrekeningnummers; kredietkaartnummers; naam en gegevens van de kaarthouder of rekeninghouder.
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen; cookies; activiteitenlogboeken; online-identificatiemiddelen; unieke apparaatidentificatiemiddelen; en geolocatiegegevens.
 • Namens derde certificeringsbureaus of dienstverleners: medische ontheffingsgegevens (zie ook hun privacyverklaringen op hun respectieve websites) en/of bovenstaande gegevens.

10. Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen, en wel als volgt:

 • Rechtstreeks van u; of
 • via een derde dienstverlener, d.w.z. boekingsagent, tussenpersoon; of
 • Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van functies of middelen die op of via onze website beschikbaar zijn. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen uw apparaat en browser automatisch bepaalde informatie vrijgeven, bijvoorbeeld via cookies (zoals apparaattype, besturingssysteem, browsertype, browserinstellingen, IP-adres, taalinstellingen, data en tijdstippen van verbinding met een Site en andere technische communicatie-informatie), waarvan sommige gegevens persoonsgegevens kunnen zijn; of
 • Wanneer u onze elektronische verklaring van afstand invult en indient; of
 • Via een van onze medewerkers of een derde fotografiebedrijf; of
 • via andere gasten die aan activiteiten deelnemen; of
 • Cookies - een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt (inclusief onze website). Het slaat informatie op over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgewoonten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken via cookie-technologie.

11. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te verwerken, op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van een contract met u;
 • wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voorafgaand aan de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals hierboven, wordt deze rechtsgrondslag alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is); of
 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang en vindt plaats op grond van een toepasselijke wet die evenredig is met het nagestreefde doel en voorziet in passende en specifieke maatregelen om uw grondrechten en fundamentele belangen te vrijwaren.

12. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken
De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn:

 • Het bijhouden en actualiseren van uw contactinformatie waar nodig;
 • Marketing- en promotieactiviteiten;
 • U te voorzien van informatie of bijstand die u ons vraagt;
 • U de gevraagde diensten te leveren;
 • U in kennis te stellen van wijzigingen in onze diensten;
 • Kwaliteitsborging en opleidingsdoeleinden;
 • Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten (incl. als werkgever).

13. Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet opzettelijk bekendmaken of overdragen (en zullen redelijke stappen ondernemen om de ongeoorloofde of toevallige bekendmaking van) uw persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming. Zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • Accountants, bedrijfsrevisoren, financiële adviseurs, advocaten en andere externe professionele adviseurs;
 • Vertrouwde derde verwerkers, die helpen bij de exploitatie van de website; met betalingsdienstaanbieders incl. CX Pay en zijn filialen en/of dienstverleners; met elektronische afstandsverklaring dienstverleners incl. Electronic Works LLC (waiverelectronic.com) en zijn filialen en/of dienstverleners; enz.

Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat vrijgave nodig is om te voldoen aan de wet, om het beleid van onze site af te dwingen, of om onze of andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

14. Gegevensbeveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onrechtmatige of ongeoorloofde vormen van verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

15. Bewaring van uw persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring.

16. Recht op toegang, rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking
Behoudens de toepasselijke wetgeving kunt u op legitieme gronden het recht hebben om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen en om deze gegevens te laten corrigeren, wissen en/of de verwerking ervan te laten beperken.

17. Disclaimer website
De gegevens op deze website www.oceanencounters.com is bedoeld om algemene informatie te verstrekken aan het publiek, inclusief u. Bij de samenstelling van de website en het bijwerken van de gegevens is redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens op de website is nauwkeurig, volledig of up-to-date. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten, omissies of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie, noch voor enig verlies, schade, letsel of kosten, geleden of opgelopen als gevolg van het vertrouwen op de informatie op deze website. De gegevens op de website vormen geen juridisch advies en zijn niet bedoeld om in te gaan op de specifieke omstandigheden van een bepaalde natuurlijke of rechtspersoon.

Deze website kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt om de inhoud accuraat te houden. Als u een fout vindt of iets dat er niet zou moeten zijn, neem dan contact op met [email protected].

Deze website www.oceanencounters.com en alle inhoud hierin mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, verzonden, verspreid, verkocht, weergegeven, in licentie gegeven of gereproduceerd op enigerlei wijze door u zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

18. Bevoegdheid
Alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met u, vallen onder het Curaçaos recht. De locatie voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen u en Ocean Encounters Curaçao zal worden voorgelegd aan een rechtbank met competente jurisdictie in Willemstad, Curaçao.

19. Contactgegevens
Als u opmerkingen, vragen of problemen hebt, onder meer over onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met [email protected]. Gifts Encounters N.V. met handelsnaam Ocean Encounters Curaçao and Vacation Encounters LLC hebben als adres Bapor Kibra z/n en zijn te bereiken op +5999 6940038.